"Ni valides, ni non-valides. Tous mariniers !"

puce - flèche Het Project   picto Le Projet

Ancre Bleue bevordert en verstevigt de band tussen validen en andersvaliden via onder meer het varen.

Ancre Bleue is een niet-commercieel project. Winstbejag doet hier niet ter zake. Het project wordt uitsluitend in leven gehouden dankzij de eigen middelen. Het is een origineel project dat bij ons weten in ons land uniek is.

Streefdoel van het project is een mix van mensen samen te brengen via het aanreiken van verantwoordelijkheden, werkgelegenheid, culturele diensten, welzijn.

Het project wordt deels gedragen door sociale werkers.

Uitgangspunt van het project is een maatschappelijke vaststelling: om zowel materiële redenen (smalle loopbruggen, erg smalle doorgangen binnen, onaangepast sanitair, etc.) als financiële redenen (de grootte van de gehandicaptentoelage, ziektegerelateerde kosten, etc.) is het maken van een boottocht voor een grote groep mensen onmogelijk.

Het project beoogt vier specifieke doelstellingen:
  • Het gebruik van een boot van 11 meter lang, "La Barquerolle", voor 10 passagiers en 2 bemanningsleden. Onze boot verwelkomt alle gehandicapten (personen met beperkte mobiliteit, ademhalingsmoeilijkheden, slechtzienden of blinden, …).
  • Gerichte animaties, ontmoetingen, uitwisseling van gedachten, die validen en andersvaliden samenbrengen tijdens diverse activiteiten waarbij het thema water centraal staat.
  • Gerichte acties ten aanzien van de overheden met het oog op de inrichting van de openbare ruimte en van het uitschrijven van een aangepaste regelgeving.
  • Acties gericht op het uitrusten van sites door Ancre Bleue.
De Europese Unie (grensoverschrijdend project), de federale overheid (Gezondheid, Opleiding, Werkgelegenheid, Communicatie), het Waals Gewest (Gehandicaptenbeleid), de Franse en de Duitse Gemeenschap (Onderwijs), het AWIPH - Waalse dienst voor integratie van gehandicapten, de MET - Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer (Waterwegen), de Provincies (Havens, Onderwijs, Gehandicaptenbeleid), de gemeenten die we met het project aandoen zijn stuk voor stuk potentiële partners van dit project.

Ook privépartners onderschrijven ons project.

"La Barquerolle" is tot slot een bevoorrecht ambassadeur bij een hele rist evenementen, die in het kader van de promotie van het streekgebonden leven in Wallonië en in Europa worden opgezet.

Wat kun je aan boord zoal doen? Klik hier !

Laureaat Waals Gewest 2003 'Europees Jaar van personen met een handicap'


Calendrier, bic, tee-shirt, etc
Marine Shop
+ d'infos


Découvrez les navigations prévues cette année
Calendrier des navigations
+ d'infos


    European Disability Card
    Chiens assistance