"Ni valides, ni non-valides. Tous mariniers !"

puce - flèche L'Equipage   picto L'Equipage


puce - flèche Zin om mee je schouders onder het Ancre Bleue project te zetten?   

Als matroos:

Sinds zijn oprichting beschikt Ancre Bleue over een team van vrijwillige matrozen die tijd vrij maken om goedlachs een handje toe te steken tijdens de diverse activiteiten van Ancre Bleue.

Volgens de beschikbare tijd van eenieder monsteren de matrozen een uur, twee uur of meer aan voor een jaar, of meer precies, voor een seizoen (van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar). Concreet betekent dat 5 of 6 keer dat je rechtstreeks kunt deelnemen aan het leven van Ancre Bleue.
Uiteraard kun je ieder jaar opnieuw aanmonsteren.

Een eerste voorwaarde om deel te mogen uitmaken van het team van bemanningsleden is dat je gekend en voorgesteld wordt door een lid van de Algemene vergadering of van het team.

De tweede voorwaarde bestaat erin een bewijs van goed zedelijk gedrag - Model 2 voor te leggen op de zetel van de vzw:


Het Model 2 getuigschrift is bedoeld voor overheden, particulieren en privéorganisaties en wordt afgeleverd wanneer er een aanvraag wordt ingediend om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. De meldingen die op het getuigschrift moeten voorkomen, kunnen naar gelang van de doelstelling van het getuigschrift verschillen. De aanvrager dient dus het doel van dat getuigschrift mee te delen. De verklaring van de aanvrager met betrekking tot het doel wordt vervolgens op het getuigschrift vermeld.

La troisième et dernière condition est d’être enrôlé (= accepté) par le Conseil d’Administration.

Het team van matrozen speelt een sleutelrol bij de organisatie: het vormen van een ‘filterende’ barrière ter hoogte van de toegang van de parking, die is voorbehouden aan personen met beperkte mobiliteit, het helpen van die personen bij het uitstappen en instappen van het betrokken voertuig, bij het aan en van boord gaan, het houden van de Ancre Bleue stand (kindertekeningen en –spellen, tafelsluis, etc.), het openhouden van de bar, het verzorgen van de toegangskassa, het klaarzetten en achteraf weer opruimen van een lokaal voor evenementen (jaarlijks diner, concert, etc.), het helpen bij het varen (aanmeren, sturen, loopbrug, etc.), en nog veel meer.

Zin om minimaal een jaartje mee op avontuur te trekken met Ancre Bleue?

Neem dan contact op met een van de leden van de Algemene vergadering of met een van de matrozen van het team bemanningsleden, die jou al kennen!

Wanneer er een activiteit zit aan te komen (en dat weten we steeds nagenoeg een maand vooraf) neemt ons teamhoofd, Sandra Leroy, contact op met alle matrozen en deelt ze de datum, de uren en de lijst van uit te voeren taken mee.
Iedereen reageert en geeft zijn of haar beschikbaarheid op.


Calendrier, bic, tee-shirt, etc
Marine Shop
+ d'infos


Découvrez les navigations prévues cette année
Calendrier des navigations
+ d'infos


    European Disability Card
    Chiens assistance